azuqə

is. Qida ehtiyatı, ərzaq ehtiyatı. Azuqə ilə təmin etmək. – Kəndlilər taxıllarını biçib döymüş, ev üçün azuqə saxlayıb, yerdə qalanını satıb nəqd pul etmişlər. . S. S. A.. Səriyyə xala və Gülnaz . . evin içini səliqəyə salıb, qış azuqəsini yerbəyer etmiş, həyətə çıxmışdılar. M. İ.. Bu halda Almaz qucağında qəzetə bükülü azuqə içəri girdi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • qut — ə. azuqə, qida, yeyilən hər şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zad — ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında ض hərfinin adı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ruzi — is. <fars.> Azuqə, yeyəcək. Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr. (Ata. sözü). <Şahmar:> Əgər bu çinar yeməli meyvə gətirsə, özü də yaxşı tutsa, bütün bir kəndin ruzisi olar. B. Bayramov. Ruzi etmək (eləmək) – azuqə kimi işlətmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kifaf — ə. 1) bəslik, bəs olma; 2) yaşamaq üçün lazım olan azuqə. Kifafi nəfs bir adamın yaşamasına kifayət edən azuqə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • korluq — 1. is. 1. Kor adamın halı, gözü görməmə. <Salman:> O mənim atamın korluğuna sataşdı. Ə. H.. <Məsmə:> <Ərimgil> gözsüzlük bədbəxtliyini, korluq fəlakətini özləri üçün bir nemət hesab edirdilər. S. H.. <Zeynal> korluğa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruzisiz — sif. və zərf Ruzisi olmayan, yeyəcəksiz, yeyəcəyi olmayan, azuqəsiz. Ruzisiz qoymaq – azuqəsini, ruzisini əlindən almaq, yeyəcəksiz qoymaq, ac qoymaq, aclığa məhkum etmək. <Qurbanəli:> <Vəli bəy> uşaqlarımı ruzisiz qoydu. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • азу́ — нескл., ср. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. [тюрк. azuq] …   Малый академический словарь

  • Уйгурский язык — и ЛИТЕРАТУРА (средние века). У. яз. принадлежит к древним письменным языкам тюркской системы (см. «Тюркские языки»). Носителем его была народность, обитавшая на юге современной Монголии и в районах Гучена Хами (соврем. Синь Цзян). В VIII в.… …   Литературная энциклопедия

  • азу — нескл., с. ( …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Tercera División de España 1996/97 — Este artículo o sección sobre fútbol necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 25 de julio de 2009. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.